------

 
  Kontaktinformasjon:
Telefon 77 00 06 00

post@kjeveortoped-pettersen.no

Postadresse:
Boks 88, 9481 Harstad

Besøksadresse:
Asbjørns Selsbanesgt. 2
9405 Harstad


 

 

Om klinikken

Velkommen til Kjeveortoped Pettersen AS.

Klinikken vår er en ren kjeveortopedisk klinikk. Det vil si; i denne klinikken korrigerer vi bittavvik som overbitt, underbitt, plassmangel, kryssbitt, etc. Disse bittavvikene korrigeres i de fleste tilfeller ved bruk av tannregulering og/eller plater.

Hovedgruppen av pasienter består av barn i alderen 10 til 15 år. En økende andel voksne blir behandlet med tannregulering.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt i Harstad sentrum. Klinikken er en moderne og miljøvennlig klinikk. En papirfri klinikk innebærer at vi lagrer all informasjon på data. Gamle kjemikalier er i dag byttet ut med digitale røntgen-løsninger.

 

Bottom